Szolgáltatások

Műszaki ellenőrzés

Az építési műszaki ellenőr az építtető képviselőjeként vesz részt a kivitelezésben. Mérnöki tudásával és az építőipari jogszabályok ismeretével segíti megbízóját a kivitelezés, de akár már a tervezés során is, ezért szerződtetése nagy biztonságot ad, és azzal jelentős költségek takaríthatók meg az építtető számára. A műszaki ellenőr jogszabály szerint a kivitelezési folyamat résztvevője, de lehetséges bevonása a tervezésbe is, így az építtető már a kezdetektől támaszkodhat műszaki tudására és tanácsaira.

A műszaki ellenőr fő feladatai megbízása esetén:

 • elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását
 • munkaterület átadás-átvétele
 • a kivitelezés szakszerűségének, terveknek való megfelelésének rendszeres ellenőrzése a jogerős építési engedély és a kivitelezési dokumentáció alapján
 • az építési napló vezetése, az alvállalkozói naplók ellenőrzése
 • építési-szerelési anyagok minőségi megfelelőségének ellenőrzése
 • pótmunka igények szükségességének vizsgálata
 • elkészült szerkezetek ellenőrzése, átvétele
 • a vállalkozó, vagy az alvállalkozók teljesítésének ellenőrzése, igazolása, számlázások felügyelete
 • az építtető műszaki döntéseinek segítése

 

Mikor kötelező műszaki ellenőr alkalmazása?

Tervezői művezetés

A tervező – ha erre az építtetőtől írásbeli megbízást kapott – tervezői művezetést végez. Ennek keretében közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását. A tervezői művezetést a kiviteli tervdokumentáció készítőjétől eltérő, de az eredeti tervezőével megegyező, megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező is elláthatja.

Megbízása esetén az építtető biztos lehet abban, hogy a tervekben szereplő elképzelései változatlan formában, az előírt minőségben és műszaki tartalommal valósulnak meg.

A tervezői művezető fő feladatai megbízása esetén:

 • a kiviteli tervdokumentációnak megfelelő megvalósítás ellenőrzése
 • a tervektől való eltérés jelzése az építtető felé és rögzítése az építési naplóban
 • műszaki javaslatot tesz az eltérések, rosszul megépített szerkezetek, csomópontok javítására
 • szükség esetén javaslatot tesz a tervek módosítására

 

Mikor kötelező a tervezői művezetés?

Felelős műszaki vezetés

A vállalkozó kivitelező az általa végzett építőipari kivitelezési tevékenységnek megfelelő jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető irányításával végzi munkáját. Felelős műszaki vezető megbízása minden kivitelező számára kötelező, mégpedig a végezni kívánt építőipari tevékenységnek megfelelő területre érvényes jogosultsággal.

Fontos tudni, hogy a felelős műszaki vezető csak a szakmai kamarák által vezetett névjegyzékben szereplő jogosultságának megfelelő területen láthatja el tevékenységét és csak az ott szereplő korlátozások betartása mellett, ezért fontos erről előzetesen tájékozódni.

Megbízása esetén főbb feladatai:

 • az általa irányított építési munkára vonatkozó jogszabályok betartatása
 • külön megállapodás esetén a vállalkozó naplójának vezetése
 • munkafolyamatok irányítása, a szakszerű munkavégzés ellenőrzése
 • minőségi követelmények biztosítása, a technológiai, a munkavédelmi és az egészségügyi előírások betartatása
 • a kivitelezési tevékenység befejezésekor, illetve az építmény használatbavételi (fennmaradási) engedélyezéséhez, tudomásulvételéhez szükséges nyilatkozatok megtétele
 • teljesítésigazolások ellenőrzése, kiadása

 

Mikor kötelező a kivitelezőnek felelős műszaki vezetőt megbízni?